Playful English

Kurz angličtiny spojený se cvičením je určen dětem již od 2 let.

Playful English již od 2 let

Lekce jsou dětem podány hravou formou, plnou písniček, her, soutěží a pohybu. Děti se v kurzu seznamují s angličtinou jako takovou. Baví se a zároveň učí. Soustředění u dětí bývá zpravidla krátkodobé, proto je výuka pestrá, živá, spojená s hrou a cvičením. Aktivity se střídají v pravidelných intervalech, za použití vizuálních pomůcek, obrázkových kartiček a dalších edukativních materiálů. Angličtina se k dětem dostává obvyklou cestou, stejně jako jejich mateřský jazyk - neučí se ji, nýbrž si ji osvojují. Během výuky je u dětí kladen důraz na aktivní porozumění, slovní zásobu a mluvené slovo. Během lekce děti ztrácí počáteční zábrany a velmi brzo začínají komunikovat v anglickém jazyce. Lekce Playuful English pro začátečníky od 2 let a probíhají každé úterý a čtvrtek od 10:00.

 

Cena Playful English: 

......viz aktuální ceník ....

 

Další cvičení pro děti:

 

Přihlášku ke stažení naleznete zde.